۸۰درصد موتورسیکلت‌ها نمی‌توانند معاینه فنی بگیرند

مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودروهای تهران:سهم آلایندگی خودروهای سنگین در ذرات معلق زیر 5 /2میکرون چیزی در حدود ۵۵درصد است
مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودروهای تهران با بیان اینکه براساس قانون هوای پاک،ارائه برگه معاینه‌فنی به‌خودروهای فرسوده ممنوع است،گفت: بیش از ۷۰درصد اتوبوس‌های شرکت واحد و حدود ۸۰درصد موتورسیکلت‌های تهران نمی‌توانند معاینه فنی دریافت کنند، اما از آنجا که نمی‌توانیم آنها را نوسازی کنیم، ناگزیر به آنها برگه معاینه فنی می‌دهیم.