پایان مقاوم‌سازی‌ یک پل پرتردد دیگر
مدیرعامل شرکت یادمان سازه، از رو به پایان بودن عملیات مقاوم‌سازی‌ و بهسازی لرزه‌ای پل تقاطع غیرهمسطح بزرگراه امام علیع با بزرگراه شهید بابایی خبر‌داد.