کافه مجلس

مجتبی ذوالنوری، رئیس فراکسیون روحانیون مجلس و نماینده قم در گفت‌وگو با اعتماد‌آنلاین با تأکید بر اینکه اراده‌ای برای برخورد با فساد در مجلس نیست، گفت: امیدواریم مجلس درخصوص مبارزه با فساد وظیفه خود را انجام دهد، البته من به‌کار مجلس امید ندارم و اراده‌ای برای مبارزه با فساد نمی‌بینم.