5
شنبه 23 تیر 1397
شماره 7429
بورس‌وبانک
23023620
02123023903
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

نزول 2/7درصدی شاخص بورس

نماگرهای بازار سرمایه
شاخص کل بورس تهران در مبادلات هفته گذشته 2هزارو 985واحد کاهش یافت و به 109هزارو 505واحد رسید به این ترتیب در مبادلات هفته قبل شاخص بورس تهران که بیانگر میزان بازده سرمایه‌گذاری در بورس است با 2.7درصد کاهش مواجه شد.
ویژه
نمای  بازار ارز و طلا قیمت‌ها مربوط به ساعت 17 روز پنجشنبه گذشته و به ریال است.
معاون بورس تهران می‌گوید: در ایران ۳۰شرکت بزرگ ۸۵درصد بورس را تشکیل می‌دهند و یکی از عوامل نوسان شدید شاخص در این مدت، اخبار تأثیرگذار این شرکت‌هاست.

قیمت، نفس سیگاری‌ها را تنگ کرد

افزایش 130درصدی قیمت انواع سیگار داخلی یا تولید مشترک در بازار مصرف به معادله‌ای چندمجهولی تبدیل شده است
بازار
افزایش نرخ ارز، ناکارآمدی نظام توزیع و ضعف نظارت موجب کمبود، عرضه چند نرخی و رشد 130درصدی قیمت سیگار و دخانیات شده است. مسئولان وزارت صنعت و شرکت دخانیات از هرگونه اطلاع‌رسانی در این زمینه خودداری می‌کنند.