مهاجرت از «پشتکوه»

خشکسالی،جوان‌ها را از روستاهای«پشتکوه» از توابع بخش چهاردانگه شهرستان ساری رانده و راهی شهرهای اطراف کرده است. به گزارش مهر، زندگی پر فراز و نشیب ساکنان این منطقه از مازندران محصول مهاجرت و خشکسالی‌ است.