مناظره؛‌ معضل سیاست‌زدگی و فقدان نگاه اجتماعی

نخستین مستندهای تبلیغاتی، گفت‌وگوهای رادیویی و تلویزیونی و مناظره‌های انتخابات ریاست‌جمهوری سال1400 در حالی از صدا‌وسیما پخش شد که نامزدهای انتخاباتی کمترین وقت خود را برای پاسخگویی به چالش‌ها و معضلات اجتماعی ایران اختصاص داده‌ و از کنار بحران‌های متعدد جامعه ایرانی بی‌توجه عبور کرده‌اند؛ موضوعی که باعث اعتراض شدید جامعه‌شناسان، کارشناسان آموزشی، فرهنگی و ورزشی کشور شده است.