10ویژگی سردارسلیمانی

حدود 2سال و نیم پیش در پایگاه نظامی ستاد‌کل نیروهای مسلح آمریکا در فلوریدا، توسط مرکز مطالعات استراتژیک دانشگاه عملیات مشترک ویژه نیروهای مسلح این کشور، مناظره‌ای بین ترکی‌الفیصل، رئیس پیشین سازمان امنیت عربستان و من تشکیل شد