9
شنبه 19 مرداد 1398
شماره 7732
درنگ2
23023614
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

افزایش حداقل حقوق در خدمت مبارزه با فقر

بررسی شیوه‌های ایجاد رضایت از کار در نقاط مختلف کره‌زمین
سازمان جهانی کار به تازگی آماری تکان‌دهنده از نرخ نابرابری دریافت حقوق اعلام کرده‌است: 10درصد از کارگران و شاغلان جهان 48/9درصد از مجموع حقوق پرداخت شده در جهان را دریافت می‌کنند، درحالی‌که 50درصد کارگران کم‌درآمد تنها 6/4درصد از این حقوق سهم دارند.
دستمزد
سال۱۳۹۷ افزایش شدید قیمت‌ها، کاهش درآمد حقیقی خانوارهای ایرانی را به همراه داشت و برخی خانوارهای ایرانی با مخاطراتی چون ازدست‌دادن شغل مواجه شدند.

این پروژه هنوز«کار» دارد

آمارها درباره وضعیت افراد شاغل چه می‌گویند؟
آدم‌ها کار می‌کنند ولی به رضایت نمی‌رسند.