14-15
شنبه 1 شهریور 1399
شماره 8019
درنگ
23023622
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

کرونا کشورها را درونگرا می‌کند

از زمان شروع کرونا در بهمن‌ماه گذشته، تئوری‌پردازی‌ه00ای مختلفی مطرح شد اما به عقیده من، این نظریه‌پردازی‌های ناشی از ضربه هولناک کرونا، نشان‌دهنده ترس واضعان نظریه‌ها بود و بر اساس شناخت از یک محیط واقعی مطرح نشده بود.
ویژه
به شما اعتماد ندارم. به‌خودتان نگیرید. مهم نیست غریبه باشید یا آشنا. هویت یا تفکر سیاسی شما، شغل‌تان یا اینکه هنگام کار‌کردن ماسک به‌صورت می‌زنید و تفنگی در دست دارید برایم اهمیتی ندارد.
پاندمی کرونا سونامی دو ما‌هه‌ای را در روابط بین‌الملل ایجاد کرد؛ سونامی‌ای که طیفی وسیع از رویداد‌ها، از پایان یافتن سلطه آمریکا گرفته تا پایان روند جهانی‌شدن، آغاز جنگ سرد آمریکایی- چینی و درک اینکه آغاز جنگ سرد با چین ایده احمقانه‌ای است را پوشش داد.
بیشتر مطالعات ماه‌های اخیر در فارین پولیسی، فارین افیرز، مؤسسه بروکلین و دیگر مراکزی که درباره تأثیر کووید-19بر سیاست داخلی و خارجی یا روابط اجتماعی، اقتصاد و فرهنگ نوشته‌اند، مرور  یا مطالعه و ارزیابی درباره پیش‌بینی اثرات آن بر وضعیت فعلی یا آتی است.

آسیا؛ قدرت برتر دنیای بعد از کرونا

تغییرات ژئوپلیتیک و تحولات در رویکردهای حاکمیتی و روابط کشورها دور از انتظار نیست
توفان بزرگ همه‌گیری کووید-19 بی‌شک هنوز به بدترین مراحل خود هم نرسیده است. اثرات کامل ساختاری آن بر اقتصاد هنوز به‌طور کامل قابل مشاهده نیست اما در هر صورت این اثرات شدید و بزرگ خواهد بود.
کرونا، نه دشمنی را کم کرد و نه دوستی را افزایش داد

کرونا، نه دشمنی را کم کرد و نه دوستی را افزایش داد

ما در اسفند و فروردین‌ماه شاهد بودیم که در ایران بحث دنیای پساکرونا و مناسبات بین‌المللی پس از این ویروس مطرح شد و مقالات زیادی در این رابطه نشر یافت.
تضعیف جهانی‌شدن زیر سایه کرونا
تضعیف جهانی‌شدن زیر سایه کرونا
کرونا در سطح جهانی روابط انسان‌ها با هم را تغییر داده است اما این تنها مسئله و اثر این ویروس ناشناخته نیست، بلکه باید بدانیم این ویروس روابط بین‌الملل میان کشورهای مختلف را نیز تحت‌تأثیر قرار داده است.
PDF شنبه 1 شهریور 1399
کوتاه درنگ
در رابطه با تأثیر کرونا بر روابط بین‌الملل می‌توان یک‌سری گذاره‌های کلی مطرح کرد.