در مسلخ خزر

فرهادی در فیلم «درباره الی» با غرق‌کردن یکی از کاراکترهایش موقعیت اخلاقی پیچیده‌ای را ترسیم می‌کند
تصویری تاریک با دریچه‌ای از نور دوربین داخل صندوق صدقه است و تیتراژ روی همین تصویر می‌آید. ریختن صدقه در صندوق برای دوری از بلا از همان ابتدا ما را مضطرب می‌سازد.