60هزار تجاوز در 10سال؛ کارنامه شرم‌آور سازمان ملل

یکی از مقامات ارشد سابق سازمان ملل اعلام کرده است که کارکنان این نهاد در یک دهه گذشته مسئول هزاران مورد تجاوز در سراسر دنیا بوده‌اند.