دلایل تجمع و اعتراضات رادیولوژیست‌ها چیست؟

جمعی از رادیولوژیست‌های سراسر کشور، دیروز در اعتراض به انجام آزمایش‌های رادیولوژی از سوی برخی پزشکان غیرمتخصص جلوی وزارت بهداشت جمع شدند و دست به اعتراض زدند.