با مردم

مدتی است که ساکنان خانه­‌های اطراف برج قربان در همدان نگران تخریب بافت سنتی این منطقه و جایگزینی آن با سازه‌های جدید هستند.