20
چهار شنبه 25 تیر 1399
شماره 7988
کتاب
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

سینما می‌تواند بیندیشد

گفت‌وگو با مازیار اسلامی درباره نسبت فلسفه با سینما به‌مناسبت انتشار کتاب «چشم جان‌بین»
مازیار اسلامی که تاکنون کتاب‌هایی درباره آرای اسلاوی ژیژک، رولان بارت و ژیل‌دلوز را ترجمه کرده، به تازگی کتاب «چشم جان‌بین» را براساس مقاله‌ای از آلن بدیو به رشته تحریر درآورده است.