سایه‌سنگین کرونا بر‌حمل‌ونقل هوایی

فرودگاه مهرآباد یکی از اماکن پرترددی است که نسبت به رعایت پروتکل‌های بهداشتی تذکر و اخطار پلمب گرفته است
​​​​​​​تبعات اقتصادی کرونا برای صنعت حمل‌ونقل هوایی همچنان ادامه دارد و حتی رعایت نصفه و نیمه پروتکل‌های بهداشتی نیز نتوانسته است این صنعت را به وضعیت قابل‌قبولی برساند.