با مردم

بیش از 2 سال است که سرعت اینترنت در منطقه حکیمیه به‌خصوص‌ محدوده خیابان سازمان آب بسیار ضعیف است و همراه اول نیز آنتن ندارد.