11
شنبه 26 بهمن 1398
شماره 7881
سیاست
23023607
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

نبرد نفر به نفر با فهرست‌ها

اصولگرایان با 2فهرست اصلی وارد انتخابات شدند و اصلاح‌طلبان تا دومین روز از فرصت 7روزه تبلیغات به‌دنبال نفر برای تکمیل فهرست بودند
انتخابات
جریان اصلاح‌طلب با گذشت 2روز از فرصت 7 روزه تبلیغات در انتخابات مجلس، فهرستی را منتشر نکرده بود و در اواسط روز دوم تبلیغات، فهرستی از سوی حزب کارگزاران سازندگی منتشر شد.