4
شنبه 26 بهمن 1398
شماره 7881
اقتصاد
23023624
02123023902
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

تلاش آخر ایران در FATF

سیاه، سفید، خاکستری؛ گروه ویژه اقدام مالی FATF این هفته وضع ایران را مشخص خواهد کرد
بازار مالی
نتایج شکاف سیاسی در داخل، این هفته در عرصه بین‌المللی آشکار می‌شود.
همشهری از روند تغییر متغیرهای پولی و آثار تورمی آن گزارش می‌دهد

صدای پای تورم؛ روی منحنی نقدینگی

حجم نقدینگی در آستانه ورود به کانال 2300هزار میلیارد تومان؛ بانک مرکزی رشد سریع نقدینگی را تأیید کرد
نقدینگی
نقدینگی در پایان آذرماه امسال از مرز 2263هزار میلیارد تومان عبور کرد.