گریه پشیمانی فوتبالیست قاتل در دادسرا

جوان فوتبالیست که به‌خاطر حسادت به برادرش با او درگیر شده و وی را به قتل رسانده است، دیروز در جلسه بازپرسی درحالی‌که اشک می‌ریخت مدعی شد که هرگز قصد جنایت نداشته و ناخواسته دست به قتل برادرش زده است.