بخشش؛ پایان پرونده جنایت 5میلیاردی

مردی که بر سر زمین 5میلیاردی دست به جنایت زده بود، درحالی‌که در یک قدمی چوبه دار بود با تلاش تیم صلح و سازش دادسرای جنایی تهران از مجازات مرگ گریخت و موفق شد با پرداخت دیه از اولیای دم رضایت بگیرد.