با مردم

شایسته است در سالی که رونق تولید نامگذاری شده از چایکاران و شالیکاران حمایت ویژه‌ای شود تا واردات چای و برنج خارجی به حداقل برسد.