6
یکشنبه 25 فروردین 1398
شماره 7637
شهر-۲
23023614
456
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
20 اقدامی که پس از سیل باید انجام دهیم

5 گام برای آمادگی در برابرسیلاب

صیانت از ساختمان‌های تاریخی در برابر سیلاب‌ها در شهرهای کشور ضروری است
متن زیر برگرفته از گزارشی به همین نام است Flooding and Historic Building که در سال‌های 2010و 2015میلادی در بریتانیا توسط مؤسسه میراث انگلستان به چاپ رسیده است.