شب وحشتناک دختر 5ساله در پارک

دختر 5 ساله‌ای که هنگام بازی با خواهر و برادرش در پارکی در پایتخت ناپدید شده بود، پس از 18ساعت سرگردانی پیدا شد.