هند و پاکستان در آستانه جنگ پنجم

تنش بر سر منطقه کشمیر، بار دیگر دو همسایه مسلح به سلاح اتمی را در آستانه جنگ قرار داده است
زخمی 70ساله بار دیگر سر باز کرده و به درگیری میان هند و پاکستان بر سر منطقه مورد اختلاف کشمیر منجر شده است؛ درگیری که فعلا به حملات هوایی محدود شده است.