اعتراف تروریست‌های ماهشهر به جنایت در آبادان

با دستگیری 9عضو گروه تروریستی که در عملیاتی ناجوانمردانه 2مأمور پلیس بندر ماهشهر در استان خوزستان را به شهادت رسانده بودند، راز دیگر جنایات این گروه نیز فاش شد.