افتتاح نخستین بوتیک هتل در کوچه قرینه تهران

مدیریت شهری تهران با همکاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری و البته بخش خصوصی، گام دیگری برای بازآفرینی شهرو حرکت روبه‌جلو موتور اقتصاد مبتنی بر فرهنگ برداشت.