11
پنج شنبه 25 بهمن 1397
شماره 7602
جهان
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ویژه
برگزاری نشست مشترک با آمریکا درباره خاورمیانه، لهستان را در موقعیت خطرناکی قرار داده و این کشور را در خطر ایزوله‌شدن بیشتر از سوی متحدان اروپایی قرار داده است.
نشست ورشو گرچه نهایتا برگزار شد، اما طی هفته‌های گذشته میان دیپلمات‌های اروپایی به نمونه‌ای بارز از سیاست خارجی آشفته دولت آمریکا تبدیل شده است.

اجتماع ضد‌ایرانی در غیاب اروپا

وزرای خارجه 30کشور با هدایت آمریکا و اسرائیل درحالی امروز در ورشو جمع می‌شوند که قدرت‌های اروپایی از شرکت در این اجلاس خودداری کرده‌اند
گزارش
آمریکا و متحدانش در مقابل ایران؛ ماجرایی 40ساله که بار دیگر قرار است در ورشو، پایتخت لهستان به نمایش گذاشته شود.