13
پنج شنبه 23 دی 1400
شماره 8412
هوشمند
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ویژه
سیارکی با عرض یک‌کیلومتر قرار است هفته آینده از کنار زمین بگذرد.
پخش اطلاعات نادرست و دروغ‌پراکنی از طریق شبکه‌ها و رسانه‌های اجتماعی دنیا را گرفتار خود کرده است و به‌نظر می‌رسد که سخت بشود، مانع از چنین چیزی شد.

گذران یک سوم ساعت بیداری مردم جهان با موبایل

طبق پژوهش شرکت App Annie مردم دنیا بیش از 8/4ساعت از روز خود را با گوشی‌های موبایل و اپلیکیشن‌های آن سپری می‌کنند
موبایل
وقت‌گذرانی با گوشی موبایل و اپلیکیشن‌های آن در سال گذشته میلادی، یک‌سوم زمان بیداری مردم جهان را به‌طور میانگین به‌خود اختصاص داده است.