کیوسک / جانسون در بحران

رسوایی تازه بوریس جانسون به‌خاطر شرکت در مهمانی دفتر نخست‌وزیری همزمان با قرنطینه سراسری در انگلیس، او را وارد بحرانی تازه کرده است.