8
دو شنبه 1 بهمن 1397
شماره 7584
ادب‌وهنر
23023622
456
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

در سایه آفتاب

بی‌تردید مهم‌ترین اتفاقی که در زندگی جلال‌الدین مولوی رخ داد برخورد و آشنایی او با شمس بود.

رازهای انصراف

همشهری اختلاف در هیأت‌مدیره اتحادیه ناشران را در گفت‌و‌گو با طرفین ماجرا بررسی کرده است
انتخابات اتحادیه ناشران نزدیک است و استعفای جمعی از اعضای هیأت‌مدیره فعلی، انتخابات را با چالشی جدی مواجه ساخته است