مهمانان دوست داشتنی روز خبرنگار همشهری
روز گذشته و به مناسبت روز خبرنگار روزنامه همشهری میزبان مهمانان ویژه‌ای بود که از جنوب شهر برای تبریک به تحریریه همشهری آمده بودند و فضای تحریریه را برای ساعتی پر از امید و سر زندگی کردند.