حرکت بر بستر عقلانیت و مدارا

فردا 16 آذر، منشأ خود را از «3آذر اهورایی» می‌گیرد که 65سال پیش فریاد آزادیخواهی و استقلال‌طلبی سر دادند و به تاریخ جنبش دانشجویی پیام دادند که دانشجو نمی‌تواند و نباید بی‌تفاوت باشد.