رشد ۳۰۰درصدی تقاضای سرمایه‌گذاری جدید در بورس

مدیرعامل سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار سمات از افزایش میزان تقاضاهای جدید برای ورود به بازارسرمایه در طول بهار امسال خبر داد.