عاشقان شطرنج دست به جیب شوند

اگر از کسانی هستید که عاشق بازی شطرنج بوده و در زمان تفریح خود به این بازی فکری می‌پردازند بد نیست با این مطلب صفحه بازار همشهری همراه شوید. در این بخش به شطرنج‌های مختلف موجود در بازار و قیمت‌ آنها نگاهی انداخته‌ایم.