جنگ رسانه‌ای آقای رئیس با کاسب جزء

دیروز دقایقی پس از اظهارنظر اس000دالله عس0گراولادی، از صادرکنندگان بنام که به طنز خود را کاسب جزء می‌داند مبنی بر اینکه ۳‌ماه است صادراتی نداشته و با ندانم‌کاری بانک مرکزی، صادرات کشور قفل شده است