فراوانی، تنوع و کیفیت محصولات در بازارهای میوه و تره‌بار
مدیرعامل سازمان مدیریت میادین میوه و تره‌بار با تأکید بر اینکه مشتری‌مداری مهم‌ترین اولویت این سازمان است، گفت: «وقتی از مشتری‌مداری صحبت می‌کنیم، باید با افزایش تنوع و کیفیت محصولاتی که در میادین و بازارهای میوه و تره‌بار عرضه می‌شود به سلیقه و حق انتخاب مشتریان احترام بگذاریم.»