نزول 13هزار میلیارد تومانی بازار سهام

با بروز تغییر و تحولات در بازار ارز، دیروز 13هزار میلیارد تومان دیگر از ارزش سهام شرکت‌های بورس کاسته شد.