روایت کاپیتان با سابقه نفتکش

یک کاپیتان نفتکش که اتفاقاً از دوستان و هم‌دانشگاهیان عبدالغنی سامری، سرملوان نفتکش سانچی است و از داغداران این سانحه، در گفت‌وگو با همشهری به برخی سؤالات و شایعات مطرح شده از سوی مردم پاسخ می‌دهد.