۸
سه شنبه 26 دی 1396
شماره 7298
سیاست
۲۳۰۲۳۶۰۷
۰۲۱۲۳۰۲۳۹۰۰
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ویژه
رئیس قوه‌قضائیه با اشاره به تحریم خود از سوی آمریکا تأکید کرد
منطقه
تهران امروز میزبان نمایندگان 46کشور عضو اتحادیه مجالس کشورهای سازمان همکاری‌های اسلامی است.
به‌دنبال گزارش 500صفحه‌ای نجفی از تخلف‌های اداری و تخریب شهری در یک دهه گذشته صورت گرفت

احیای تحقیق و تفحص از شهرداری تهران در مجلس

مجلس
ب00ه‌دنب00ال گزارش محمد‌علی نجفی از میراث 10ساله مدیریت محمدباقر قالیباف‌در پایتخت، زمزمه‌های تحقیق و تفحص از شهرداری تهران برای سومین بار از بهارستان به گوش می‌رسد.

دلیل نامه بدون سلام آیت‌الله هاشمی

محسن هاشمی با اشاره به آخرین خطبه مرحوم پدرش، آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی گفته است: رویکرد ایشان در همه موضوعات اعتدالی بود و در آخرین خطبه نمازجمعه 1388ایشان‌هم دقیقا از موضوع اعتدال و مقابله با افراط و تفریط صحبت کردند.
شکست راهبرد غربی- عبری
دبیر شورای‌عالی امنیت ملی با اشاره به درهم‌تنیدگی مسائل جهان اسلام و ضرورت اتخاذ رویکرد همگرایی کشورهای اسلامی در مقابل دشمنان اظهار داشت