28
سه شنبه 26 دی 1396
شماره 7298
دانش‌وفناوری
23023629
0
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

تجهیزات فنی سانچی کامل و بی‌نقص بود

یادداشت
مدت کوتاهی بعد از آتش گرفتن سانچی گمانه‌زنی‌هایی درباره علت تصادف مطرح شد که تا امروز هم ادامه داشته است.

فناوری به داد سانچی نرسید

گزارش
شاید باورش دشوار باشد اما برخورد 2 کشتی در دریا یا اقیانوس حتی از نوع ناوهای جنگی مدرن اتفاق بی‌سابقه‌ای نیست.