خداحافظی زجرآور نیجریه با درآمدهای نفتی
کاهش قیمت نفت، می‌تواند بزرگ‌ترین اقتصاد آفریقا را به سراشیبی سقوط بیندازد
پرجمعیت‌ترین کشور آفریقا تقریبا هیچ درآمدی از ثروت هنگفت نفت خود ندارد. همزمان با سقوط جهانی قیمت نفت، نفت نیجریه هم با ارزش کمتر از 10دلار دست به‌دست می‌شود.