18
پنج شنبه 25 اردیبهشت 1399
شماره 7942
جامعه
23023614
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

صیغه دختر 9ساله؛ این ویدئوی مصیبت‌بار

انتشار ویدئوی اخیر درباره صیغه‌شدن دختر 9ساله، جامعه را با بهت، اندوه و احساس نا‌امنی مواجه کرده است.
دانش‌آموزان درباره بازگشایی مدارس از روز شنبه چه می‌گویند؟

بازگشت پرتردید به مدرسه

از ابتدای اپیدمی کرونا تا‌کنون، وزارت آموزش و پرورش بعد از وزارت بهداشت، دومین نهادی است که در صدر اخبار و گفت‌وگوهای روزانه جامعه قرار دارد و سیاست‌ها و برنامه‌هایی ‌مانند آموزش مجازی از طریق وسایل ارتباطی هوشمند گران و اپلیکیشن شاد باعث شد اعتراض و نقدهای فراوانی به سوی مسئولان این وزارتخانه روانه شود.