09
یکشنبه 21 اسفند 1401
شماره 8733
زندگی
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

چگونه به «سرزمین نور» سفر کنیم؟

راهنما
اردوی راهیان نور یکی از برنامه‌های نوروزی است که می‌توانید از همین الان برای آن برنامه‌ریزی کنید.
روشنا
اگر قصد دارید همسفر اردوی راهیان نور شوید، قبل از شروع سفر با چند یادمان و منطقه‌ عملیاتی جنوب کشور آشنا شوید تا اطلاعات بیشتری از مقصد این سفر معنوی داشته باشید.
طیبه موسوی، مادر شهید جهادگر امیرمحمد اژدری برایمان از جوانی می‌گوید که عاشق کار جهادی بود

والی دهه‌هفتادی‌ها

گزارش
«سفرکه می‌رفت دلهره تمام جانم را می‌گرفت و با هرسؤالی که از چند و چون سفر می‌پرسیدم به‌دنبال یافتن روزنه‌ای برای آرامش دل ناآرامم بودم.