نقل‌قول‌خبر/اورژانس، حمل اجساد جاده‌ای را برعهده بگیرد

در جلسه ستاد تسهیلات سفر استان تهران از نماینده اورژانس خواستم به‌دلیل آنکه سازمان شهرداری‌ها برای انتقال اجساد در جاده‌ها همکاری نمی‌کند.