قاب دیروز

​​​​​​​بازار تجریش همواره از مهم‌ترین مراکز تجاری پایتخت و ایران بوده است.