20
دو شنبه 22 اردیبهشت 1399
شماره 7939
سینما
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

بازنده‌‌های دوست‌داشتنی

نگاهی به سینمای برادران سفدی که سال گذشته با فیلم «جواهرات تراش‌نخورده» تحسین شدند
جواهرات تراش‌نخورده 2019 که منجر به مطرح شدن بیش از پیش برادران سفدی بنی و جاش در محافل هنری شد، حاصل دورخیز 10ساله این دو برادر است.