اخلال‌گران مالباخته

دومین جلسه رسیدگی به اتهامات ۲۱نفری که متهم به اخلال نظام اقتصادی هستند به ریاست قاضی موحد و به‌صورت علنی برگزار شد؛ پس ازپایان دفاعیات متهمان حاضر در جلسه دادگاه قاضی ختم جلسه را اعلام کرد.