8
شنبه 29 اردیبهشت 1397
شماره 7387
تاریخ و اندیشه
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

عدد خبر | مشاغل

عدد خبر
نرخ مشارکت اقتصادی مردان در جهان

نیمه خاموش اقتصاد ایران

زنان کارآفرین ایرانی برای پیدا کردن جایگاه خود در جامعه با موانع مختلفی روبه‌رو هستند
اشتغال زنان
هنوز که هنوز است «جنسیت» برای زنان دردسر می‌سازد. درحالی‌که نرخ فارغ‌التحصیلی زنان ایرانی از 64درصد فراتر رفته است اما هنوز آنطور که باید و شاید اقتصاد ایران از حضور آنها بهره‌ای نمی‌گیرد؛ طبق آمارهای رسمی در سال 96فقط16درصد زنان ایرانی مشارکت اقتصادی داشته‌اند

6 هزار میلیارد تومان برای اشتغال روستایی

معاون وزیر کار از تخصیص 3000میلیارد تومان از منابع تسهیلات اشتغال روستایی خبر داد.
از صفر شروع کردیم
از صفر شروع کردیم
من یک آموزش و پرورشی بودم؛ یک معلم که هر روز با مشکلات مختلف دانش‌آموزان و خانواده‌های آنها دست و پنجه نرم می‌کرد؛ مشکلاتی که ریشه همه آنها در فقر و مهاجرت به حاشیه کلانشهرها بود.