مطالعه فرایند ذوب یخ‌های قطبی با کمک شیر دریایی

محققان دانشگاه‌های شرق انگلیس و سنت اندریوس به‌منظور انتقال تجهیزات اندازه‌گیری شوری و دمای آب‌های قطبی از 2گونه شیر دریایی «سیل» کمک گرفتند.