رفیق سفره افطار

شیر شاید یکی از پرکاربردترین مواد خوراکی در‌ماه مبارک رمضان باشد. جدا از مصرف عادی آن، در مواردی چون شیربرنج و فرنی که طی‌ماه مبارک رمضان زیاد پخت می‌شوند نیز کاربرد اساسی دارد